Overnattingstur - Son, Saueholmene, Gjøva, Bile - RandiHoel