Tur til Håøya og Askholmene - 21.August 2015 - RandiHoel